Saiyuki Reload Blast (ตอนที่ 1-10) ซับไทย HD การผจญภัยของสี่สหาย

พวกคณะเดินทางของถังซัมจั๋งได้เดินทางมาถึงชมพูทวีป การต่อสู้ยิ่งทวีความดุเดือดมากขึ้น อีกทั้งต้องมาพบกับเรื่องเศร้าเมื่อ 500 ปีก่อน จุดหมายปลายทางของพวกเขาจะพบกับสิ่งใด ?


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   1 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   2 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   3 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   4 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   5 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   6 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   7 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดGD


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   8 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Saiyuki Reload Blast ตอนที่   9 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


 

credit : [Blacksky-FS] [show-anime]

 

Blacksky-FS