[18+] Masou Gakuen HxH (ตอนที่ 1-12 จบ) ซับไทย HD

เรื่องย่อ คิซึนะ ได้มาเรียนต่อในโรงเรียนที่พี่สาวแนะนำ ถึงจะไม่มีความสามารถพอที่ใช้เกราะ Zerosu ในการสู้ แต่เขาสามารถเพิ่มพลังให้สาวๆ คนอื่นได้ ด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของพวกเธอด้วยการสัมผัสทางร่างกาย

Masou Gakuen HxH ตอนที่   1 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   2 GD  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   3 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   4 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   5 GD  สำรองOP  :    โหลดM  :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   6 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   7 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   8 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่   9 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 10 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 11 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD

Masou Gakuen HxH ตอนที่ 12 GD  :  สำรองOP  :   โหลดM   :  โหลดGD


ตอนพิเศษ

Masou Gakuen HxH ตอนพิเศษ1 GD  สำรองOP  สำรองFB   สำรอง  โหลด

Masou Gakuen HxH ตอนพิเศษ2 GD  สำรองOP  สำรองFB   สำรอง  โหลด

Masou Gakuen HxH ตอนพิเศษ3 GD  สำรองOP  สำรองFB   สำรอง  โหลด

Masou Gakuen HxH ตอนพิเศษ4 GD  สำรองOP  สำรองFB   สำรอง  โหลด

Masou Gakuen HxH ตอนพิเศษ5 GD  สำรองOP  สำรองFB   สำรอง  โหลด

Masou Gakuen HxH ตอนพิเศษ6 GD  สำรองOP  สำรองFB   สำรอง  โหลด 

Credit : [Gildarts-FS] [Varia-anime] [Mayuki-Fansub] [gg-anime]