Katsugeki Touken Ranbu ป่วยดาบกันข้ามปี! (ตอนที่ 1-13 จบ) ซับไทย HD

เรื่องย่อ : สำหรับภาค Touken Ranbu: Hanamaru เนื้อหาเริ่มต้นคล้ายภาคเกม โดยระบุถึงปีค.ศ.2205 กับการไปตามยุคสมัยต่างๆ ตามประวัติศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ได้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลง ภาคนี้โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ของตัวละครในที่พัก ผสมแนวคอเมดี้ และการปฏิบัติภารกิจปราบพวกศัตรูที่ป่วนในยุคสมัยต่างๆ ของญี่ปุ่น


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  1 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  2 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  3 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองFB  : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดGD


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  4 GD : สำรองGD : สำรองFB  : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  5 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  6 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองFB : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  7 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองFB : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  8 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองFB : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่  9 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่ 10 GD : สำรองOP : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่ 11 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่ 12 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


Katsugeki Touken Ranbu ตอนที่ 13 GD : สำรองGD : สำรองGD : สำรองMT : สำรองOP : → โหลดGD : โหลดGD : โหลดOP


 

credit : ลุงกิลลาจ : UNKNOWN FanSub/Onigiri-FS//ลุงกิลดาซ//show-anime