Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai (ตอนที่ 1-12 จบ) ซับไทย HD สองพี่น้องสุดฮา

เรื่องย่อ : น้องสาวที่ต้องใช้ความรุนแรงกับพี่ชายที่ชอบทำตัวบ้าบอแบบ ที่เข้ามาป่วนชีวิตเธอวันละนับร้อยรอบ แต่เมื่อน้องสาวมีปัญหา เฟิน จะทำหน้าที่พี่ชายที่ดีคอยปกป้องเธอเสมอ


Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   1 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   2 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   3 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   4 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   5 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   6 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   7 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   8 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่   9 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่ 10 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่ 11 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ตอนที่ 12 GD : สำรองGD : สำรองMth : สำรองFB : สำรองOP : โหลดGD : โหลดOP

…จบ…


Credit ซับไทย : [Onigiri-FS]